Koristaja ametijuhend PDF Print E-mail

I ÜLDSÄTTED

1.1. Raasiku Rahvamaja koristaja võtab tööle ja vabastab töölt Raasiku Rahvamaja juhataja kooskõlastades Raasiku Vallavalitsusega.

1.2. Koristaja juhindub oma töös Raasiku Rahvamaja juhataja korraldustest ametijuhendiga ettenähtud kohustuste piires ja rahvamajas kehtestatud töösisekorraeeskirjadest.

1.3. Koristaja kuupalga määrab rahvamaja juhataja vastavalt kehtivale eelarvele, mis on kinnitatud Raasiku Vallavolikogu poolt ja kehtib kogu eelarveaasta (01. jaanuar- 31. detsember).

1.4. Koristaja töökoormus on 40 h nädalas. Tööaeg on libisev, seda tuleb seada vastavalt rahvamaja töögraafikule ja ürituste toimumisajale.

II AMETIÜLESANDED

2.1. Koristaja on kohustatud

2.1.1. Iga päev:

 - pühkima lapiga tolmu mööblilt ja esemetelt;

- pesema põrandad, trepid ja mademed;

- hoidma korras WC-d, kasutama pottide, prill-laudade, valamute, loputuskastide ja seinte puhastamisel vastavaid puhastusvahendeid;

- kastma lilled;

- tühjendama prügikastid;

- puhastama peeglid ja uste klaas- ning puitpinnad;

- puhastama kabinettide, koridoride, saalide seinu;

- hoidma korras rahvamaja ümbruse õueala.

2.2. Üks kord aastas pesema rahvamaja aknad.

2.3. Teostama hooajast tulenevaid välitöid (lehtede riisumine, lume rookimine sissekäigu eest jm.)

2.4. Pesema pesumasinaga laudlinad.

2.5. Aitama tehniliselt üritusi ette valmistada ning korrastama ruumid ürituste järgselt.

2.6. Riiklikel lipupühadel heiskama ja langetama rahvamaja riigilipu.

III ÕIGUSED

3.1.Koristajal on õigus saada rahvamaja juhatajalt tööks vajaminevad vahendid.

3.2. Saada rahvamaja juhatajalt nõu ja abi oma töö paremaks korraldamiseks.